Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Sérelemdíj képes leírás - Kártérítés.tlap.hu
részletek »

Sérelemdíj - Kártérítés.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: karterites.tlap.hu » Sérelemdíj
Keresés
Találatok száma - 5 db
Sérelemdíj-nem vagyoni kártérítés különbsége

Sérelemdíj-nem vagyoni kártérítés különbsége

Személyhez fűződő jog sérelme esetén az eddigi nem vagyoni kártérítés helyett sérelemdíjat rendel a tervezet. Mi a különbség? Amikor valakit vagyoni kár ér, az egyenlő lesz azzal a hátránnyal, amit az illető elszenvedett, vagyis pontosan kifejezhető pénzben. Amennyiben viszont valakinek a személyhez fűződő jogát sértik meg, az elterjedt bírói gyakorlat a nem vagyoni kártérítést - kártérítésként felfogva - megköveteli a sértettől, hogy valamilyen hátrányt bizonyítson. Ez gyakran méltatlan helyzetbe sodorja a felpereseket, hiszen például pszichoszomatikus tüneteket kell igazságügyi orvosszakértői véleménnyel igazolniuk, amely egyben intim dolgok kiteregetését is jelenti. A sérelemdíj bevezetése itt vágja át a gordiuszi csomót, és azt mondja, hogy sérelemdíj akkor is jár, hogyha nincs kimutatható hátránya a személyhez fűződő jog megsértésének. Az esetek egy részében persze lesz hátrány is, amit a díj mértékében lehet érvényesíteni.

Sérelemdíj az egészségügyben

Sérelemdíj az egészségügyben

Dr. Hanti Péter 'Személyiségi jogok védelme A személyiségi jog védelmét (pl. élethez, testi épséghez, egészséghez fűződő jogok) és azok objektív szankcióit (pl. jogsértés bírósági megállapítása, a jogsértő magatartástól való eltiltás, stb.) érintő szabályok érdemben nem változnak. Nem vagyoni sérelemért azonban - a szubjektív szankcióként változatlanul kérhető kártérítés mellett - úgynevezett sérelemdíjat is igényelhetnek a jövőben a károsultak. Ennek megállapításakor a kártérítés szabályai irányadók, a főszabály, hogy a jogsértés tényén túl további hátrány bekövetkeztét nem szükséges bizonyítani (pld. azt, hogy az egészségben okozott sérelem igenis elnehezíti a mindennapi életet, stb.) A törvény szövegezése talán ad némi esélyt arra, hogy a sérelemdíj bevezetése után a nem vagyoni kártérítésként jelenleg megítélt magas összegek csökkenjenek, ugyanis azok nagyságát különösen a jogsértés súlyára, ismételt jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértés hatásaira tekintettel kell megállapítani. Így talán mérséklődhetnek a megítélt összegek azokban az esetekben, melyek során pl. a felróhatóság (a hiba) csak csekély mértékű a betegnek kárt okozó egészségügyi szolgáltató részéről.'

Sérelemdíj: új módszert kell találni a bagatell igények szűrésére

Sérelemdíj: új módszert kell találni a bagatell igények szűrésére

Dr. Fézer Tamás: 'Mint ismeretes, a nem vagyoni kártérítés igazi problémáját az a paradoxon adja, mely egyszerre teszi azt a nehezen mérhető személyiségi jogok védelmezőjévé és az alapvetően mértani pontosságot igénylő kártérítési jog egyik oszlopává. A sérelemdíj paradigmaváltása nem egyszerűen a jogintézmény törvénybeli elhelyezésének megváltozásában, sokkal inkább a hátrányközpontúságtól való megszabadításban érhető tetten. A bírói gyakorlat lassan tíz éve alkalmazza a köztudomású tény koncepcióját a nem vagyoni kártérítés megítélése során, ezzel mentve fel a felperest a személyiségi jogsértés következtében előállt hátrány bizonyításának kötelezettsége alól. A sérelemdíj lényegében ezt a jogalkalmazói vívmányt jeleníti meg az új kódexben. Azzal azonban, hogy a sérelemdíj iránti igény befogadásának többé nem lesz feltétele valamilyen hátrány (kár) bizonyítása, az új Ptk. új fejezetet is nyit a személyiségi jogok védelmének történetében, még hangsúlyosabbá téve a jogalkalmazók szerepét.'

A nem vagyoni kártérítés védelmében a sérelemdíjjal szemben

A nem vagyoni kártérítés védelmében a sérelemdíjjal szemben

Dr. Petrik Ferenc: A nem vagyoni kár megtérítése védelmében (PJK, 2003/1., 6-8. o.) 'A sérelemdíj bevezetésére vonatkozó javaslat már sokat finomodott felmerülése óta, szerzői árnyaltabban fogalmaznak. Így nincs már szó arról, hogy ez a szankció objektív jogkövetkezmény legyen, sőt a Ptk. koncepció legutóbbi változatában kifejezett utalás történik arra, hogy a felelősség alóli kimentésre, - s több más körülményre is - a kártérítésre vonatkozó rendelkezéseket kell a sérelemdíj esetében is alkalmazni. Mindez azonban nem segít azokon az alapvető gondokon, amit az előzőekben megkíséreltem felvázolni. S mindezeken felül továbbra is kérdés: a törvényalkotó miért hagy fel egy kiépített, jól működő jogintézménnyel, s miért kezd egy bizonytalan sorsú új felépítésébe? Erre én sem tudok válaszolni.'

Probléma a sérelemdíj szabályozásával

Probléma a sérelemdíj szabályozásával

Vékás Lajos szerint egészében sikertörténet az új Polgári Törvénykönyv elfogadása 2013-02-28 A héten hirdették ki az új Polgári Törvénykönyvet, amely alapján 2014. március 15-én léphet hatályba az új szabályozás. Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság vezetője vegyes véleménnyel van az elfogadott új Ptk.-ról: kifogásolja a szűkre szabott család fogalmát, visszalépést jelentenek szerinte a véleménynyilvánítás jogával és a gyűlöletbeszéd magánjogi szankcionálásával kapcsolatos módosítások, illetve elégedetlen a sérelemdíjra és a kötelesrészre vonatkozó szabályozással is - derül ki a professzor CompLex Kiadónak adott interjújából, amelyet a www.azujpolgaritorvenykonyv.hu oldal közölt ma reggel.

Tuti menü