Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Kártérítésről szóló jogi könyvek képes leírás - Kártérítés.tlap.hu
részletek »

Kártérítésről szóló jogi könyvek - Kártérítés.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: karterites.tlap.hu » Kártérítésről szóló jogi könyvek
Keresés
Találatok száma - 6 db
Kártérítési jog az új Ptk. szerint

Kártérítési jog az új Ptk. szerint

HVG ORAC: 'Az új Polgári Törvénykönyv alapvető, koncepcionális változásokat hozott a kártérítési jog területén. Fuglinszky Ádám munkája átfogóan, több mint nyolcszáz oldal terjedelemben, a teljesség igényével mutatja be az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezéseit. A kötet minden bizonnyal a magyar kártérítési jog legrészletesebb feldolgozását nyújtja Eörsi Gyula és Marton Géza monográfiái óta. Tudományos alaposságú, ugyanakkor a gyakorló jogászok számára is nélkülözhetetlen szakkönyv készült. A szerző részletesen elemzi - több mint ötszáz eseti döntés bemutatásán keresztül - a korábbi Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, és jelzi, hogy az mennyiben lehet irányadó az új Ptk. alkalmazása során. Széleskörűen feldolgozza továbbá a magyar kártérítési jogi szakirodalmat, és új jogintézmények (például a non-cumul elv, az objektív kontraktuális felelősség, az előreláthatósági korlát) esetén a külföldi joggyakorlat eredményeire is támaszkodik. A részletes tárgymutató segítséget jelenthet a kutatómunkában, az irodalomjegyzék pedig a további tájékozódáshoz nyújt eligazítást.'

Kártérítési jog

Kártérítési jog

Dr. Fézer Tamás: Kártérítési jog A magánjog szankciói körében kiemelt helyet foglal el a kártérítési felelősség. A kötet a legújabb bírói gyakorlat köréből válogatva rendszerezi a kártérítési jog intézményeit értelmező döntéseket, elsősorban a gyakorló jogászok számára nyújtva segítséget.

Munkáltatók kártérítési felelőssége

Munkáltatók kártérítési felelőssége

A munkaügyi bíróságok peres statisztikái az mutatják, hogy számos jogvita a munkáltatói kártérítési felelősséghez kapcsolódik. A bírói gyakorlat által kialakított elvek, jogszabály-értelmezések az egyes peres eljárásokban feltárt ítéleti tényállások tükrében jelennek meg, ezért a jogalkalmazás számára elengedhetetlenül fontos, hogy iránymutató ítéleteket megismerhessen. Az ítélkezési gyakorlat a Legfelsőbb Bíróság aktuális ítéletein keresztül vizsgálható, mivel ezeken keresztül bepillantást kaphatnak az alsóbb bíróságok jogértelmezésébe és a feleknek a keresettel kapcsolatos álláspontjába. A Tematikus bírósági döntések sorozat első kötete a rendes és rendkívüli felmondásokhoz, második kötete az egyéb megszüntetési módozatokhoz kapcsolódó legfelsőbb bírósági ítélkezési gyakorlatot tartalmazza, a jelen kiadvány pedig a munkáltatói kártérítési felelősség legfelsőbb bírósági ítélkezési gyakorlatát dolgozza fel. A válogatás alapját a Legfelsőbb Bíróság adatbázisa képezte. Az ítéletekben szereplő egyedi tényállásokon keresztül megismerhetők a munkáltatói kártérítési felelősség speciális feltételei, a kimentési lehetőségek és a kármegosztás kérdései, az igényelhetői károk fajtái, különösen a nem vagyoni kártérítés. Szó esik az egyes károk és a járadékok kiszámításáról, ezek módosításáról, a hozzátartozói igényekről, nem utolsósorban pedig a kártérítési követelések elévülésének különös

A nem vagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata

A nem vagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata

Dr. Lábady Tamás bíró a nem vagyoni kártérítés újabb bírói gyakorlata címmel az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetének kiadásában könyvet írt a nem vagyoni kértérítés bírói gyakorlatáról.

Kártérítési jog magyarázata

Kártérítési jog magyarázata

A kézirat lezárva: 2010. augusztus 1. Szerzők: dr. Fézer Tamás, dr. Havasi Péter, dr. Csécsy Andrea, dr. Varga Nelli, dr. Tóth Endre Tamás Szakmai szerkesztő: dr. Fézer Tamás Complex Kiadó, 2010 A kártérítési jog napjainkra önálló jogterületté nőtte ki magát a magánjogban. A munka célja, hogy a kártérítési jog intézmények a jogszabályok és a bírói gyakorlatban megjelenő jogértelmezés szintézisében elemezze, és főként gyakorló jogászok számára hasznos kézikönyvként szolgáljon mindennapi munkájuk során. E cél megvalósítása érdekében nem kizárólag a Ptk.-ban szereplő felelősségi alakzatokat mutatja be, hanem kitér a külön jogszabályokban és a magánjog egyéb területein ismert kártényállásokra is. Az egyes fejezetek elemzik a polgári jogi rekodifikáció eredményeit, az e folyamat során megfogalmazott új irányokat is. A szerzők között e jogterületen hosszú ideje ítélkezési munkát végző legfelsőbb bírósági bírót, megyei bírósági bírót, továbbá tudományos-kutatói munkáját e területre összpontosító egyetemi oktatót és ügyvédet is találunk.

Műhibák és kártérítés perek az egészségügyben

Műhibák és kártérítés perek az egészségügyben

Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben Alcím: Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben 2.Szerző: Hídvéginé dr. Adorján L. - Sáriné dr. Simkó Á. Méret: 148mm X 225mm Oldalszám: oldal Kötés: keménytábla ISBN: 978 963 226 294 9 Kiadás: első Kiadás éve: 2013. Ár: 4200.-Ft

Tuti menü