Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Kártérítés - adó képes leírás - Kártérítés.tlap.hu
részletek »

Kártérítés - adó - Kártérítés.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: karterites.tlap.hu » Kártérítés - adó
Keresés
Találatok száma - 6 db
Kúria eseti döntés - kártérítési összeg megállapítása

Kúria eseti döntés - kártérítési összeg megállapítása

Tájékoztató a Kúria határozatáról: a munkáltató kártérítési felelőssége körében a kártérítés összegének kiszámításakor a vélelmezett keresetből a nyugdíjjárulék levonása mellett az egészségbiztosítási és a munkavállalói járulékot is le kell vonni

Ingatlan értékcsökkenése miatti kártérítés  adóköteles ?

Ingatlan értékcsökkenése miatti kártérítés adóköteles ?

Olvasónk egyéni kisvállalkozó. A családi háza közelébe építettek egy telefonátjátszó tornyot. Bírósági ítélet alapján az épület forgalmi értékének csökkenése után kártérítést kapott. A ház saját tulajdona, ezért nem számít bele a vállalkozásába. Olvasónk azt szeretné megtudni, hogy a kártérítési összeg beleszámít-e a vállalkozásba, kötelező-e szerepeltetni az adóbevallásban, továbbá kell-e utána személyi jövedelemadót fizetnie, és ha igen, akkor milyen mértékben. Kérdés: miként rendelkezik a törvény?

Kártérítés és járulékfizetés

Kártérítés és járulékfizetés

Kártérítés és járulékfizetés Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. november 15.) vegye figyelembe! Megjelent A Munkaadó Lapja 34. számában (2000. november 15.) Sok munkáltatónak okoz gondot, milyen tb-terhek kapcsolódnak a dolgozónak kifizetett kártérítéshez. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat. A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárért. A 'munkaviszonnyal összefüggésben' kifejezés két lényeges elemet foglal magában: a munkáltatót terhelő szigorú felelősségi alakzat csak a munkaviszonyban álló személlyel szemben áll fenn, a munkavállalót ért kárnak valamilyen okszerű kapcsolatban kell állnia a munkaviszonnyal. Az ilyen típusú ügyekben követett bírói gyakorlat a munkaviszonnyal összefüggésben állónak ítél minden olyan káreseményt, amely a munkaviszony létrejöttével, teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatban, arra tekintettel éri a munkavállalót.

Üzemi baleset - jövedelempótló járadék

Üzemi baleset - jövedelempótló járadék

A jövedelempótló kártérítésben (keresetpótló járadékban) részesülő személy nem áll a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében felsorolt biztosítási kötelezettséget keletkeztető jogviszonyban, így - a Tbj. 18. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - sem őt, sem a munkáltatót nem terheli járulékfizetési kötelezettség.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése - kártérítés - járulékok

Munkaviszony jogellenes megszüntetése - kártérítés - járulékok

A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatban a volt munkáltató által megtérített elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér, végkielégítés) a volt munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelemének minősül és a járulékfizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint kell teljesíteni. Tekintettel arra, hogy a kártérítés nem az elmaradt jövedelmet pótolja, az Szja tv. 1 sz. mellékletének 6.1 pontja alapján adómentes jövedelem. Ebből következően a munkáltatót terhelő összeg nem tekinthető járulékalapot képező jövedelemnek. Összefoglalva: az Mt. 100. § (4), Ktv. 60. § (4), és a Kjt. 34. § (4) bekezdése szerint megítélt kártérítés összege adó- és járulékmentes jövedelem, az ezen felül a bíróság által megítélt elmaradt munkabér (egyéb járandóság) járulékalapot képező jövedelem.

A kártérítés összegének minősítése egyéni vállalkozóknál

A kártérítés összegének minősítése egyéni vállalkozóknál

A kártérítés és a perköltség összegének minősítése az Eva tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2011.06.01. szerda13 :51 Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) 6.§ (2) bekezdése alapján bevételnek minősül a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is. Vagyoni értéknek minősül különösen a pénz, az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bont, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetőleg egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére), a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint az adóalany javára elengedett kötelezettség vagy átvállalt tartozás.

Tuti menü